دليل شركات إعادة تدوير البلاستيك

البلاستيك منشآت استعادة المواد في إيطاليا

دليل منشآت استعادة المواد البلاستيك إيطالي - تعرض شركات إعادة تدوير المواد في إيطاليا والتي تستلم وتفصل وتجهزالبلاستيك المواد القابلة لإعادة التدوير.

إسم الشركة نوع منشأة إعادة التدوير المواد المعالجة (طن/السنة)
A2A SpA Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Aboneco S.r.l. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Acea Ambiente S.r.l. Lazio
Aisa Impianti S.p.A. Toscana 80,000
Ama S.p.A. Lazio سكني ،تجاري
Ambiente Italia S.r.l. Campania
Ambiente S.p.A. Campania سكني ،تجاري ،صناعي
AMIU Genova S.p.A Liguria سكني ،تجاري
Andreoni Marcello S.a.s. Lombardia
Antiga Srl Veneto
Apuana Ambiente S.r.l. Toscana
Argeco SpA Emilia-Romagna سكني ،تجاري
ARS Ecologia S.R.L. Liguria
Asia Ecologia s.r.l. Puglia
Astra Ecologica S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي
AVR S.p.A. Lazio 30,000
Azienda Cartaria Milanese Lombardia تجاري ،صناعي
Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.a. Piemonte
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Azienda Servizi Ambientali snc Sardegna سكني ،تجاري ،صناعي
Azienda Servizi Municipalizzati Srl Puglia سكني
Baldacci Recuperi S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي
Ballarini S.A.S Piemonte
Bandini Casamenti srl Emilia-Romagna
Barbieri Ecologia srl Toscana تجاري ،صناعي
Belloni Giuseppe Srl Emilia-Romagna
Bertani S.r.l. Emilia-Romagna تجاري ،صناعي
Bettelli Recuperi S.r.l. Emilia-Romagna تجاري ،صناعي
BM Metalli Piemonte
Borsella Bruno Srl Marche صناعي 3,412
Box3 S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي
Boz SEI S.r.l. Friuli Venezia Giulia تجاري ،صناعي
Bra Servizi S.r.l. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Bresaola Davis s.a.s. Lombardia
Briante Martegani srl Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Broni Stradella Pubblica S.r.l. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Busisi Ecologia s.r.l Toscana
C.B.R.C. srl Emilia-Romagna سكني ،تجاري
Ca.Re. S.r.l. Emilia-Romagna سكني ،تجاري ،صناعي
Calabra Maceri e Servizi S.p.A. Calabria سكني ،تجاري ،صناعي
Calcina Iniziative Ambientali S.r.l. Friuli Venezia Giulia
Camilli Marco & C. S.n.c Toscana سكني ،تجاري ،صناعي
Caris VRD S.r.l. Lombardia
Carta Da Macero Di Mazzetti E Cantoni Srl Friuli Venezia Giulia
Cartaria Milano srl Lombardia تجاري ،صناعي
Cartfer s.r.l. Marche سكني ،تجاري ،صناعي
Cartocast Srl Emilia-Romagna سكني ،تجاري
Cartonfer Srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Casagrande Daniele srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Casagrande Dario SRL Veneto
Casalasca Servizi S.p.A. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Castelli Service S.r.l. Abruzzo سكني ،تجاري
Cavallari S.r.l. Marche تجاري ،صناعي 110,000
Centro Ecologico Biellese Srl Piemonte
Centro Ecologico Monza S.r.l. Lombardia
Centro Ecologico Recuperi S.r.l. Veneto
Centro Recuperi Minnella Sicilia سكني ،تجاري ،صناعي
Centro Recupero Ecologico S.r.l. Lombardia تجاري ،صناعي
Centro Recupero Trevigiano S.r.l. Veneto
Centro Riciclo Casinelli S.r.l. Lazio
Centro Riciclo Colleferro S.r.l. Lazio تجاري ،صناعي
Centro Rottami 4M S.r.l. Campania
Centro Servizi Ambientali S.r.l. Lazio
Cereda Ambrogio S.r.l. Lombardia
Cermec – Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A. Toscana
Cerroni Dino & Figli s.r.l. Toscana
Chiarofer S.R.L. Campania تجاري ،صناعي
Cilumbriello SRL Lombardia
CMB Ecologia S.r.l. Toscana سكني ،تجاري ،صناعي
Co.r.Met S.r.l. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Cogesa S.p.A. Abruzzo
Colombo Giovanni Spurghi S.r.l. Lombardia تجاري ،صناعي
Comet Recycling S.r.l. Liguria
Consorzio Intercomunale - C.I.V.E.T.A. Abruzzo
Consorzio Seari S.r.l. Basilicata سكني ،تجاري ،صناعي
Contarina S.p.A. Veneto
Cordioli Rottami Veneto
Corioni S.r.l. Lombardia
Cortesi Virginio & Figli s.r.l. Lombardia
Cosmo S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Cost.Rgf S.r.l. Lazio
CPM S.r.l. Campania تجاري ،صناعي
CRCM S.r.l. Toscana تجاري ،صناعي
Crippa Marcellus Lombardia
Cupola srl Emilia-Romagna
D.M. srl Lazio سكني ،تجاري
Da Re Recycling S.r.l. Veneto
Dal Bo' Metalli srl Veneto تجاري ،صناعي
Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti S.r.l. Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
De Zuani Ecologia srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Del Prete S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي
Delca Energy SpA Toscana
Differenzia Recupera Valorizza Srl Veneto 28,000
E.R.U.S. Service S.p.A. Lombardia
E.Ver S.r.l. Veneto تجاري ،صناعي
Eco Aprilia srl Lazio
Eco Dim S.r.l. Puglia تجاري ،صناعي
Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata Friuli Venezia Giulia
Eco Sistem S. Felice S.r.l. Campania